Vereniging

Voorzitter: Chris Vaes
Secretaris: Erwin van Gogh
Penningmeester: Chris Vaes

PR-zaken: Chris Vaes.
Webmaster: Erwin van Gogh.

Contacten met DIOMCA: Peter Fromberg
Contacten met KOM: Chris Vaes
Contacten met RG65: Remco Sol
Contact met IRSA: Chris Vaes

De statuten van Radiozeilen Nederland (RZN)